SZOLGÁLTATÁSOK

Egy üzlet nyitása, vagy átalakítása igazi kihívást jelent. A technológiai helyiségek megfelelő elrendezése és a üzlet kialakítása mellett a személyi és tárgyi feltételeket is biztosítania kell a vállalkozónak, melyekről végelláthatatlan mennyiségű jogszabály rendelkezik. Továbbá az engedélyek beszerzéséről is gondoskodni kell, melyek nélkül az létesítmény nem működhet. A szakhatóságokkal már a tervezési fázisban javasolt felvenni a kapcsolatot, így elkerülhető, hogy ne utólag, az engedélyezési eljárás során derüljenek ki azok a hiányosságok, melyek nélkül nem kerülhet sor a szükséges engedélyek kiadására. Azonban a hatóságokat is csak kész tervvel, kidolgozott folyamatokkal lehet felkeresni, melyek részletesen tartalmazzák, milyen feltételekkel kívánja üzletét kialakítani és működtetni. Mindez nagy idő- és energia ráfordítást igényel a vállalkozóktól, mely megnehezítheti a nyitási körülményeket.

Hagyja az engedélyeztetés nyűgös terheit ránk, hogy Ön a vállalkozásának irányítására tudjon teljes figyelmet szentelni. Vegye igénybe szolgáltatásainkat, és profitáljon az általunk kínált szakértelemből, precizitásból, és a teljes körű ügyintézés nyújtotta előnyökből!

Rémik Ildikó
Tel: +36 30 552 6086
Email: ri@mukodesiengedelyek.hu


Technológiai elrendezési alaprajzzal kapcsolatos élelmiszerhigiéniai tanácsadás

 • Az üzlet kialakítása és elrendezése segítségünkkel úgy kerül meghatározásra, hogy azt a hivatalos szervek is elfogadják.
 • Anyagmozgatási és személyforgalmi útvonalakat a szakma szabályait szem előtt tartva, az ügyfél igényeihez igazítva határozzuk meg.

Élelmiszerhigiéniai tervdokumentáció (technológiai leírás és folyamatábra) kialakítása

 • Építési-, használatbavételi, és működési engedély beszerzéséhez szükséges élelmiszerhigiéniai tervdokumentáció és szakvélemény elkészítését vállaljuk.
 • A tevékenység végzéséhez szükséges higiéniai folyamatokat szakszerűen, minden részletre kiterjedően kialakítjuk, mely azért kulcsfontosságú, mert az engedélyek beszerzése során a hatóságok elsődlegesen ez alapján bírálják el az engedélykérelmet.
 • A termékkör legszélesebb skáláját az adottságok figyelembevételével határozzuk meg, melynek segítségével elkerülhetőek egy esetleges későbbi termékkör bővítés engedély módosítási procedúrája és költségei.
 • A tervdokumentáció elkészítésével garantáljuk az építésügyi-, a működési- és a telephely engedély gyors és eredményes beszerzését.

Szaktanácsadás, érdekképviselet

 • Ügyfeleinknek tájékoztatást adunk a kötelezettségekről és a lehetőségekről, az üzletnyitás és kialakítás feltételeiről, a szükséges engedélyek beszerzéséről, szakképesítésekről, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségekről.
 • Hivatalos szervek előtt (hatósági egyeztetéseken, helyszíni szemléken, stb.) teljes körűen, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon képviseljük ügyfeleink érdekeit. Segítségünkkel, javaslatainkkal nem sérülnek sem az ügyfelek érdekei, sem a szakma szabályai.
 • A hatóságot képviselő személy kérdéseire, problémafelvetéseire megbízónk érdekeinek legmegfelelőbben, jogkövető megoldásokat és válaszokat szolgáltatunk.
 • Előzetes és egyéb hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzését is elvégezzük.

Engedélyek beszerzésének teljes körű ügyintézése

 • Engedélyezési tervdokumentációk összeállításában, beadványok és kérelem formanyomtatványok kitöltésében közreműködünk, az ügyek intézését vállaljuk működési engedély, külön engedély, bejelentés és egyéb engedélyek vonatkozásában.
 • Folyamatosan kapcsolatot tartunk a hatósági szervekkel és ügyfeleinkkel, az engedélyezés folyamatát végig követjük, ügyfelünket rendszeresen tájékoztatjuk az eljárás aktuális állásáról.
 • Hatósági kikötések esetén azok megoldására javaslatot teszünk, szükség esetén fellebbezésben szakmai támogatást nyújtunk.
 • A legális működéshez szükséges egyéb kötelező bejelentéseket teljesítjük.
 • Szakmai segítséget nyújtunk a hatékony érdekérvényesítés érdekében.

Amennyiben nem találja a fenti felsorolásban azt a tevékenységet, amelyre Önnek szüksége lenne, úgy kérem, keressen elérhetőségeinken! Szolgáltatásaink körét folyamatosan bővítjük, hogy mindig a legjobbak legyünk.

Az üzlet nyitásával és átalakításával kapcsolatos élelmiszerhigiéniai és engedélyeztetési feladatok elvégzésében, felmerülő egyéb szakmai kérdések megválaszolásában mindig készséggel állunk partnereink rendelkezésére!