SZOLGÁLTATÁSOK

Egy üzlet nyitása, vagy átalakítása igazi kihívást jelent. A technológiai helyiségek megfelelő elrendezése és az üzlet kialakítása mellett a személyi és tárgyi feltételeket is biztosítania kell a vállalkozónak, melyekről végelláthatatlan mennyiségű jogszabály rendelkezik. Továbbá az engedélyek beszerzéséről is gondoskodni kell, melyek nélkül az létesítmény nem működhet. A szakhatóságokkal már a tervezési fázisban javasolt felvenni a kapcsolatot, így elkerülhető, hogy ne utólag, az engedélyezési eljárás során derüljenek ki azok a hiányosságok, melyek nélkül nem kerülhet sor a szükséges engedélyek kiadására. Azonban a hatóságokat is csak kész tervvel, kidolgozott folyamatokkal lehet felkeresni, melyek részletesen tartalmazzák, hogy milyen feltételekkel kívánja üzletét kialakítani és működtetni. Mindez nagy idő- és energiaráfordítást igényel a vállalkozóktól, mely megnehezítheti a nyitási körülményeket.

A működtetés során is számos kihívással kell szembenéznie az élelmiszer-vállalkozónak, mely megköveteli a meglehetősen sokirányú és szerteágazó, többnyire általánosan megfogalmazott jogszabályi előírások naprakész ismeretét, értelmezését, betartását. Alapos szakértelem és tapasztalat szükséges ahhoz, hogy az elvárásokat és a követelményeket az adott tevékenységre megfelelően és hatékonyan alkalmazni lehessen, ezáltal a jogsértés és egy esetleges hatósági ellenőrzés során a szankcionálás elkerülhető legyen. Ezen kívül a fogyasztók is egyre tudatosabbá váltak és egyre nagyobb figyelmet fordítanak az élelmiszerek biztonságosságára, ezért napjainkra kockázatcsökkentő és gazdasági eredményességet növelő tényezővé vált az élelmiszerbiztonsági követelmények maradéktalan betartása.

Amennyiben szakmai támogatást keres megoldhatatlannak tűnő helyzetére, vagy szeretne választ kapni aktuális kérdéseikre, vagy esetleg vállalkozásának irányítása leköti minden idejét és figyelmét, keressen bizalommal. Vegye igénybe szolgáltatásunkat és profitáljon az általunk kínált szakértelemből, precizitásból, és a teljes körű ügyintézés nyújtotta előnyökből!

 

Technológiai elrendezési alaprajzzal kapcsolatos élelmiszerhigiéniai tanácsadás

 • Az üzlet kialakítása és elrendezése segítségünkkel úgy kerül meghatározásra, hogy azt a hivatalos szervek is elfogadják.
 • Javaslatot teszünk a technológiai és kiszolgáló területek elhelyezésére, egymáshoz való kapcsolódására, a helyiségek kiképzésére, a berendezések elrendezésére.
 • Anyagmozgatási és személyforgalmi útvonalakat a szakma szabályait szem előtt tartva, az ügyfél igényeihez igazítva határozzuk meg.

 

Szakvélemények és szakmai dokumentumok elkészítése, folyamatok kidolgozása

 • Építési-, használatbavételi, és működési engedély beszerzéséhez szükséges - megfelelő szakmai precizitással és alapossággal elkészített - élelmiszerhigiéniai tervdokumentáció elkészítését vállaljuk, mely az egyik legmeghatározóbb eleme az engedélyeztetésnek, ugyanis a hatóságok elsődlegesen ez alapján bírálják el az engedélykérelmet. Az általunk készített dokumentumokkal garantáljuk az építésügyi-, a működési- és a telephely engedély gyors és eredményes beszerzését.
 • Szakvéleményünkben az aktuális kérdéskör vonatkozásában az élelmiszerbiztonságot és élelmiszerhigiéniát lényegesen befolyásoló elméleti ismeretekről és gyakorlati tapasztalatokról rendszerezett formában, minden részletre kiterjedően, érthető módon adunk összefoglalást, így egy helyről kap megbízható szakmai tájékoztatást.
 • A HACCP elvein alapuló belső élelmiszerbiztonsági rendszert egységre szabottan, a valóságos problémákra fókuszálva készítjük el, így a dokumentálás nem felesleges adminisztrációs teherré, hanem a biztonságos tevékenység végzését segítő eszközzé válik.
 • A HACCP rendszer hatékonyságának rendszeres felülvizsgálatában is szívesen nyújunk szakmai támogatást.
 • Belső ellenőrzési folyamatok elősegítése céljából egységre szabott kérdéslistát dolgozunk ki a hatályos jogszabályi előírások, a szakmai elvek, a cégspecifikus folyamatok figyelembevételével élelmiszer-biztonság és élelmiszer-higiénia vonatkozásában.

 

 

Szaktanácsadás, érdekképviselet

 • Ügyfeleinknek tájékoztatást adunk a kötelezettségekről és a lehetőségekről, az üzletnyitás és a kialakítás feltételeiről, a szükséges engedélyek beszerzéséről, szakképesítésekről, allergének tájékoztatásáról, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségekről.
 • Felmerülő szakmai problémák megoldására javaslatokat teszünk.
 • Hivatalos szervek előtt - hatósági egyeztetéseken, helyszíni szemléken stb. - teljes körűen, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon képviseljük ügyfeleink érdekeit. Segítségünkkel, javaslatainkkal nem sérülnek sem az ügyfelek érdekei, sem a szakma szabályai.
 • A hatóságot képviselő személy kérdéseire, problémafelvetéseire megbízónk érdekeinek legmegfelelőbben, jogkövető megoldásokat és válaszokat szolgáltatunk.

 

Engedélyek beszerzésének teljes körű ügyintézése

Működési engedélyezési dokumentáció összeállításában, beadványok és kérelem formanyomtatványok kitöltésében közreműködünk, az ügyek intézését vállaljuk működési engedély, külön engedély, bejelentés és egyéb engedélyek vonatkozásában.

 • Folyamatosan kapcsolatot tartunk a hatósági szervekkel és ügyfeleinkkel, az engedélyezés folyamatát végig követjük, ügyfelünket rendszeresen tájékoztatjuk az eljárás aktuális állásáról.
 • Hatósági kikötések esetén azok megoldására javaslatot teszünk, szükség esetén fellebbezésben szakmai támogatást nyújtunk.
 • A legális működéshez szükséges egyéb kötelező bejelentéseket teljesítjük.
 • Szakmai segítséget nyújtunk a hatékony érdekérvényesítés érdekében.

 

Helyszíni auditok lefolytatása

 • A működési környezet és a létesítmény műszaki-higiéniai-tárgyi feltételek meglétének ellenőrzését, a technológiai folyamatok és a dokumentációs rendszer szakmai felülvizsgálatát több évtizedes szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező szakembereink végzik.
 • Vállaljuk a működő létesítmények élelmiszerhigiéniai felülvizsgálatát és a beszállítói auditok lefolytatását a hatályos jogszabályi előírások, a szakmai elvek, az élelmiszerbiztonsági szabványok és a vevői követelmények figyelembevételével.
 • Az audit célja, hogy a jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelő működési folyamatok megerősítésre, valamint az élelmiszerhigiéniai vonatkozású hiányosságok és nem-megfelelőségek feltárása kerüljenek.
 • Az auditok során az érvényben lévő, a megbízás által érintett folyamatokat szabályozó dokumentumok megléte, azok megfelelősége is felülvizsgálatra kerül.
 • Összefoglaló riportot, szakvéleményt készítünk a feltárt nem megfelelőségekről, a felmerülő szakmai kérdéseket megválaszoljuk, valamint információt nyújtunk a kötelezettségekről és lehetőségekről.

 

Oktatások, tréningek

Élelmiszer-vállalkozásban dolgozó személyek szakmai felkészültsége, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-higiénés ismereti szintjének emelése, naprakészen tartása és továbbképzése céljából kínáljuk igényre szabottan oktatási programjainkat az alábbi - teljesség igénye nélkül felsorolt – formákban

 • Cégspecifikus oktatási anyag összeállítása.
 • Személyes helyszíni oktatások megtartása.
 • Oktatás hatékonyságát mérő teszt és megoldókulcs elkészítése.

 

Amennyiben nem találja a fenti felsorolásban azt a tevékenységet, amelyre Önnek szüksége lenne, úgy kérem, keressen elérhetőségeinken!

Az üzlet nyitásával és átalakításával kapcsolatos élelmiszerhigiéniai és engedélyeztetési feladatok elvégzésében, felmerülő egyéb szakmai kérdések megválaszolásában mindig készséggel állunk partnereink rendelkezésére!